skärmtid

Barn och ungas skärmtid ökar – men är det ett problem?

Nordiskt Informationscenter för Media- och Kommunikationsforskning har sedan 1970-talet följt utvecklingen kring den nordiska befolkningens mediaanvändning. Enligt senaste Mediabarometern, nämligen den årliga studien av svenskars mediavanor, så fortsätter användandet av sociala medier och internet att öka i ganska drastisk omfattning. Denna utveckling bekräftas även av deras periodiska nyhetsbrev Medietrender i Norden, som ytterligare poängterar att […]