Politiska partier i Sverige

Riksdagen består av 349 politiska företrädare, för närvarande från åtta olika partier. Låt oss ge dig lite inblick i de största politiska partierna i Sverige.

Nya Moderaterna

Moderaterna började som ett konservativt och nationalistiskt parti, och grundades först 1904. Idag definierar partiet sin ideologi som liberal-konservativ. Det betyder att

Moderaterna är ett konservativt parti med liberala idéer. Individens valfrihet är central för dess politik. Moderaterna stöder också generellt sänkta skatter och ekonomisk liberalism.

Sverigedemokraterna

Sverigedemokraterna, som grundades 1988, är ett socialkonservativt parti baserat på nationalism. Partiet är först och främst förknippat med frågan om migration.

Sverigedemokraterna anser att Sveriges invandringspolitik har varit alltför generös, att de många migranter som kommer till Sverige har satt enorma sociala och ekonomiska påfrestningar på landet. Partiets politik bygger på att skydda den ”nationella identiteten” som ett sätt att upprätthålla den svenska välfärdsstaten.

Socialdemokraterna

Det socialdemokratiska partiet – ett arbetarparti i sin kärna som grundades 1889, vilket gör det till Sveriges äldsta politiska parti. Partiledare sedan 2012 är Stefan Löfven, och han är också Sveriges statsminister. Socialdemokraternas politik bygger på frihet, jämlikhet och solidaritet, och partiet prioriterar att skapa fler arbetstillfällen och strävar efter att tillhandahålla en bättre utbildning för alla.

Centerpartiet

Centerpartiet är ett liberalt och jordbrukspolitiskt parti grundat 1913. Partiet anser att samhället bör byggas på människors ansvar för varandra och naturen. Centerpartier fokuserar på nationell ekonomi, miljö och integration.

Vänsterpartiet

Vänsterpartiet definierar sig som ett socialistiskt och feministiskt politiskt parti på ekologisk basis. Det har kallats ”Vänsterpartiet” sedan 1990, men partiets första grundvalar lades redan 1917. Dess fokusområden är jobb, välfärdstjänster och jämställdhet. Partiet var emot att Sverige gick med i EU 1995 och förespråkar fortfarande ett utträde.

Kristdemokraterna

Kristdemokratiska partiet grundades 1964 och röstades in i parlamentet 1991. Partiet anser att stabila familjer bör ligga till grund för samhället. De fyra viktigaste frågorna som Kristdemokraterna fokuserar på är att förbättra äldreomsorgen, ge familjer med barn frihet att välja sin egen barnomsorg, förenkla regler för företag och sänka skatter som ett sätt att främja tillväxt och bekämpa arbetslöshet.

Liberalerna

Liberalerna grundades 1934 som folkpartiet. År 2015 bytte partiet namn till ”Liberalerna”. Det är ett liberalt och socialliberalt politiskt parti, vilket betyder liberalism baserad på respekt för individen.

Partiet har alltid hävdat en mellanposition i det politiska landskapet men anses ha blivit mer konservativ under de senaste åren. Att förbättra skolsystemet är en nyckelfråga för partiet, men det vill också ansluta sig till NATO och investera i kärnkraft.

Miljöpartiet

Miljöpartiet har ett tydligt fokus på miljöfrågor. Partiet grundades 1981 och hade sitt genombrott 1988, då det vann platser i parlamentet för första gången. I stället för en partiledare har miljöpartiet två talesmän, alltid en man och en kvinna.

Partiet fokuserar på att stoppa klimatförändringen och skydda miljön, bekämpa kärnkraften och främja den europeiska integrationen.

Hoppas denna summering av politiska partier i Sverige har gett en klarhet om vart partierna står i olika frågor och hur dess historia såg ut då, hur det ser ut för 2019, och vad vi kan förvänta oss utav de olika partierna i framtiden.

Inläggsförfattare: Nyheter Afton